DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

Autor: JUDr Milan Galanda <jmg(at)slovanet.sk>, Téma: Archív článkov, Vydané dňa: 07. 02. 2012

DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
Vydal Spolok právnikov a priateľov práva
Vydanie prvé, Bratislava, august 2001
Záujmové vydanie v počte 500 ks
Publikácia bola vydaná vdaka finanènej podpore Open Society Foundation - Nadácie otvorenej
spoločnosti
Autori: Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. - kapitola 4. a 5. Mgr. Marica Pecníková - kapitola 3.
Redakčná a technická úprava: JUDr. Milan Galanda
Publikácia neprešla jazykovou úpravou
ISBN 80-968629-0-1DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

красная щетка облепиха