Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k vybraným článkom

Autor: JUDr Milan Galanda <jmg(at)slovanet.sk>, Téma: Archív článkov, Vydané dňa: 07. 02. 2012

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k vybraným článkom
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Vydal Spolok právnikov a priateľov práva
Autori: Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. - kapitola 3. a 4.
Mgr. Marica Pecníková - kapitola 1. a 2.
Mgr. Matúš Petrík - kapitola 5.
Redakčná a technická úprava: JUDr. Milan Galanda
ISBN 80-968629-1-Xягоды годжи чай мате мате