HOME tel. tel: +421 (905) 729 519 e-mail email: jmg@slovanet.sk
 
 


Motto

Publikácie k stiahnutiu

Anketa

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k vybraným článkom

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k vybraným článkom
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Vydal Spolok právnikov a priateľov práva
Autori: Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. - kapitola 3. a 4.
Mgr. Marica Pecníková - kapitola 1. a 2.
Mgr. Matúš Petrík - kapitola 5.
Redakčná a technická úprava: JUDr. Milan Galanda
ISBN 80-968629-1-X


DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

Pošli informačný e-mailVytlačiť

DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
Vydal Spolok právnikov a priateľov práva
Vydanie prvé, Bratislava, august 2001
Záujmové vydanie v počte 500 ks
Publikácia bola vydaná vdaka finanènej podpore Open Society Foundation - Nadácie otvorenej
spoločnosti
Autori: Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. - kapitola 4. a 5. Mgr. Marica Pecníková - kapitola 3.
Redakčná a technická úprava: JUDr. Milan Galanda
Publikácia neprešla jazykovou úpravou
ISBN 80-968629-0-1


Spolok právnikov a priateľov práva

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Milan Galanda, Spolok právnikov a priateľov práva Právnik, absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1990-1992 bol poslancom Slovenskej národnej rady za hnutie VPN, člen ústavnoprávneho výboru. 


Právo – dostupná služba pre každého

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Spoločnosť M.E.S.A.10 realizuje od mája 2008 projekt Právo – dostupná služba pre každého, ktorý je zameraný na zlepšenie správneho  konania a správneho súdnictva na Slovensku. Správne konanie je druh konania, s ktorým sa stretne každý občan, či právnická osoba. Vykonáva sa na orgánoch verejnej správy, v rámci štátnej správy, či územnej samosprávy.


Poznáme svoje právo?

Pošli informačný e-mailVytlačiť

ČLENENIE PRÁVNYCH NORIEM PODĽA PRÁVNEJ SILY. 

Celý dokument zo 31.01.2008 INSPIRE@SK INFO DAY 
Zdroj: http://www.sazp.sk/


Vedia si minoritní akcionári presadiť svoje práva?

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov (OSMA). O súčasnom postavení minoritných akcionárov a situácii na kapitálovom trhu sa HN porozprávali so zakladateľmi združenia OSMA  s JUDr. Milanom Galandom, komerčným právnikom a Ing. Milošom Surovičom.
Majú minoritní akcionári dostatok právnych a ekonomických vedomostí o fungovaní akciových spoločností?


Úrad prezidenta potrebuje osobnosť

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Aké je vôbec postavenie slovenského prezidenta?
- Treba ho hodnotiť z právneho, politického a personálneho hľadiska. Jeho právomoci sú dané ústavou, z ktorej vyplýva, že nepatrí medzi tých slabých. Pre výkon funkcie je dôležité, aké má za sebou politické zázemie. Významnú úlohu bude zohrávať samotná osobnosť prezidenta, silné osobnosti totiž dokážu svoje právomoci často bez problémov a v rámci zákona prekračovať.


Veľká trojka a demokracia

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Pred dvadsiatimi rokmi vtedajšie Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky dňa 27. marca 1990 schválilo zákon o združovaní občanov, zákon o zhromažďovacom práve a zákon o o petičnom práve. Táto trojka zákonov odštartovala proces "demokratizácie" v našej krajine.


Pár múdrých slov

Pošli informačný e-mailVytlačiť

rokoch 1990 až 92 som mal tú česť byť členom prvého slobodne zvoleného slovenského parlamentu, teda Slovenskej národnej rady.


O Európe od Európana

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Máj je a vždy bude najmä „mesiac lásky“. Pre nás, vyrastujúcich v tzv. socializme, ale bude spojený aj so „Sviatkom pracujúcich „ a prvomájovými sprievodmi . Okrem toho sme oslavovali aj koniec II. svetovej vojny a „Deň víťazstva“ a to dňa 9. mája, lebo vtedy sovietske tanky dorazili do Prahy a oslobodili ju ( americké tanky pritom už pár dní dosiahli „dohodnutú“ líniu pri Plzni a ďalej nešli, aby neporušili sľuby, ktoré dali Roosvelt a Churchil svojmu spojencovi Stalinovi). Ostatné roky ale koniec vojny spoločne slávime už aj my dňa 8. mája.


Aspoň obnovme volebné kraje

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Pri voľbách do NR SR občan dáva svoj hlas kandidujúcej politickej strane alebo koalícií a môže využiť tzv. preferenčné hlasy a zakrúžkovaním kandidáta vyjadriť, koho by konkrétne rád videl v NR SR. Vzhľadom na fakt, že kandidujúci subjekt musí získať minimálne 5 percent z odovzdaných hlasov a preferenčné hlasy sa počítajú až vtedy, ak kandidát získal minimálne tri percentá z hlasov odovzdaných pre celkovú kandidátku, tento systém umožňuje len máloktorému kandidátovi sa „prekrúžkovať“ do parlamentu.


Vystúpenie v televízi

Pošli informačný e-mailVytlačiť

Zdroj : Región plus zo dňa 11.10.2009 13:24 | TVBALinky a odkazy

Novinky

Reklama

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Copyright © 2009 - 2020 JUDr Milan Galanda


Powered by: phpRS 2.8.1 CNW:Counter Created by: WebInfo Slovakia s.r.o.